top of page

פגישה ראשונה כוללת:

1. אבחנה המבוססת על
  •  ​תשאול ובדיקות (אם יש בידך)
  • לשון
  • דופק
  • אבחנת גוף
2. בניית תוכנית טיפולית
 
 
3. המלצות הקשורות לתזונה ולאורח חיים של המטופל
4. טיפול ראשון 
 

טיפולים הבאים לפי צורך הטיפול ודרישות של המטופל:

 

מחירים לטיפול בודד

מבצעים לגיל זהב, הנחות למטופלים מתמידים, גמישות במחירים.

הנחות למטופלים מתמידים

דיקור                       160 ש"ח

טווינה (שעה)               180ש"ח

טווינה יחד עם דיקור         170 ש"ח

פעמים בשבוע בקבוצה קטנה 120 ש"ח בחודש

צי קונג טיפולי בדשא

bottom of page